Slider Background Conferentie

Aandachtig gehoor

De lezingen zijn hoogst interessant

Slider Background Bespreking

Ontmoeting

Er is gelegenheid genoeg

voor onderlinge ontmoeting

Slider Background Verblijfsplaats

Kerk/Congresgebouw

In dit gebouw worden

de lezingen gehouden.

Slider Background Ontspanning

Op naar de volgende lezing

Tussen de lezingen wordt er

koffie gedronken

Slider Background Conferentiezaal

Conferentiezaal

De binnenkant van het kerkgebouw

Zesendertigste Haamstede Conferentie: Geannuleerd

Haamstede Conferentie 2020

De geplande Haamstedeconferentie van 24, 25 en 26 augustus 2020 kan helaas vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen doorgang vinden. Tot deze conclusie moest de stuurgroep na overleg en met veel spijt en pijn komen. De directie van Mennorode had hiervoor alle begrip en een en ander kon in goed overleg geannuleerd worden. Het mag volstrekt duidelijk zijn, dat we vurig hopen bij leven en gezondheid in 2021 wel onder Gods zegenende hand samen te kunnen komen. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om alle deelnemers en allen bij wie ons wel en wee ter harte gaat sterkte te wensen. We mogen weten dat Gods Woord op veel plaatsen uitgedragen en beluisterd mag worden. Ook troost het ons dat het in zijn loop niet gebonden en gestuit kan worden.

 

Met een hartelijke groet, namens de stuurgroep,

Ds. M. Goudriaan, voorzitter

B.S. van Groningen, coördinator

 

P.S. voor vragen etc. kunt u contact met ons opnemen,  078 6815655   bsgroningen@kliksafe.nl   

Doelstelling

De conferentie wordt georganiseerd voor hen, die in prediking en pastoraat uitgaan van de beginselen van de Reformatie en de Nadere Reformatie. De inschrijving staat open voor predikanten, evangelisten en studenten die zich voorbereiden op de dienst des Woords en voor docenten godsdienst, die de doelstelling onderschrijven.

 

Contactpersoon

Naam B.S. van Groningen
Telefoon 078-6815655
E-mailadres info@haamstedeconferentie.nl
Rekeningnummer NL 98 SNSB 07060459 71 t.n.v. Haamstede Conferentie
© Copyright 2021 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions