Informatie

Zesendertigste Haamstede Conferentie: Geannuleerd
De geplande Haamstedeconferentie van 24, 25 en 26 augustus 2020 kan helaas vanwege de maatregelen met betrekking tot het coronavirus geen doorgang vinden. Tot deze conclusie moest de stuurgroep na overleg en met veel spijt en pijn komen. De directie van Mennorode had hiervoor alle begrip en een en ander kon in goed overleg geannuleerd worden. Het mag volstrekt duidelijk zijn, dat we vurig hopen bij leven en gezondheid in 2021 wel onder Gods zegenende hand samen te kunnen komen. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om alle deelnemers en allen bij wie ons wel en wee ter harte gaat sterkte te wensen. We mogen weten dat Gods Woord op veel plaatsen uitgedragen en beluisterd mag worden. Ook troost het ons dat het in zijn loop niet gebonden en gestuit kan worden.
 
Met een hartelijke groet, namens de stuurgroep,
Ds. M. Goudriaan,
voorzitter B.S. van Groningen,
coördinator
 
P.S. voor vragen etc. kunt u contact met ons opnemen, 078 6815655 of bsgroningen@kliksafe.nl
© Copyright 2021 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions