Nakijken/luisteren

Alle opnames van lezingen vanaf 1985

Haamstedeconferentie 2021

 

 

Wanneer u de lezingen niet wilt beluisteren in de browser, maar wilt opslaan op uw computer:

  • Klik met de rechtermuisknop op 'Beluisteren' bij de betreffende lezing
  • Kies 'Doel opslaan als'
  • Kies de locatie waarop het bestand moet worden opgeslagen
1985
Ds. A. Beens Opening (1 Corinthe 1 : 25 Beluisteren
Ds. P. den Butter Het emotionele leven van de prediker (1) Beluisteren
Ds. P. den Butter Het emotionele leven van de prediker (2) Beluisteren
Ds. P. den Butter Het emotionele leven van de prediker (3) Beluisteren
Ds. H. Visser De zekerheid des geloofs (1) Beluisteren
Ds. H. Visser De zekerheid des geloofs (2) Beluisteren
Drs. I.A. Kole Geloofsbeleving van jongeren Beluisteren
Ds. P. Roos Bevindelijke prediking Beluisteren
Ds. K. ten Klooster William Perkins Beluisteren
Ds. A. Beens Slottoespraak (Lukas 14 : 28) Beluisteren
1986
Ds. P. den Butter Opening (Psalm 44) Beluisteren
Ds. J. Brons Moedeloosheid bij de pastor Beluisteren
Drs. W. den Hengst Pastoraat en praktische welzijnszorg Beluisteren
Ds. A. Beens De volharding der heiligen (1) Beluisteren
Ds. A. Beens De volharding der heiligen (2) Beluisteren
Ds. R. van Kooten David (1) Beluisteren
Ds. R. van Kooten David (2) Beluisteren
Ds. C. Harinck William Cuthry: Des Christens groot interest Beluisteren
Dr. A. van Brummelen Disciplina arcana Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Slottoespraak (1 Samuel 16 : 13v.) Beluisteren
1987
Ds. P. Roos Opening (2 kronieken 29 : 5 Beluisteren
Ds. A.K. Wallet Bijbels pastoraat Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Richard Baxter Beluisteren
Ds. A. Beens Eenheid en gemeenschap met Christus (1) Beluisteren
Ds. A. Beens Eenheid en gemeenschap met Christus (2) Beluisteren
Drs. E.F. Vergunst De eerste en de tweede Elia (1) Beluisteren
Drs. E.F. Vergunst De eerste en de tweede Elia (2) Beluisteren
Ds. P. Molenaar Liefde tot de kerk in verdrukking Beluisteren
Evang. J.A. Segers Hetzelfde Woord in een veranderende wereld Beluisteren
Ds. C. Harinck Slottoespraak (Openbaring 11 : 1v.) Beluisteren
1988
Ds. K. ten Klooster Opening (1 Corinthe 3 : 6v.) Beluisteren
Ds. C.J. Budding Jac Koelman en de wekker der leraren Beluisteren
Prof. Dr. W.H. Velema Depressies in het licht van de Psalmen Beluisteren
Ds. P. den Butter Tot kinderen aangenomen (1) Beluisteren
Ds. P. den Butter Tot kinderen aangenomen (2) Beluisteren
Ds. J. Maasland Nehemia (1) Beluisteren
Ds. J. Maasland Nehemia (2) Beluisteren
Mr. W. Silfhout Maatschappelijke ontwikkelingen in de toekomst Beluisteren
Ds. P. Roos Herderlijke zorg in verscheidenheid Beluisteren
Ds. A. Beens Slottoespraak (Mattheus 11 : 2 - 6 Beluisteren
1989
Ds. D. Rietdijk Openining (Handelingen 9 : 10v) Beluisteren
Ds. R. Kok Persoonlijke vroomheid en pastorale arbeid Beluisteren
Ds. N. van der Want New Age Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Rechtvaardiging door het geloof (1) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Rechtvaardiging door het geloof (2) Beluisteren
Ds. A. Beens Jeremia (1) Beluisteren
Ds. A. Beens Jeremia (2) Beluisteren
Ds. A. Baars John Owen over "indwelling sin" Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Gereformeerd zijn over de grenzen Beluisteren
Drs. E.F. Vergunst Slottoespraak (Leviticus 10 : 1 - 3) Beluisteren
1990
Ds. A. Beens Opening (Spreuken 29 : 18a)
Drs. A.G. Knevel Media en achtergronden Beluisteren
Ds. C. Harinck De verzoening Beluisteren
Ds. P. den Butter Gods soevereiniteit (1) Beluisteren
Ds. P. den Butter Gods soevereiniteit (2) Beluisteren
Drs. E.F. Vergunst Petrus (1) Beluisteren
Drs. E.F. Vergunst Petrus (2) Beluisteren
Drs. P. de Vries Archibald Alexander: Religious experience Beluisteren
Drs. A. de Reuver Luthers Kruistheologie Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Slottoespraak (1 Petrus 4 : 10v) Beluisteren
1991
Ds. M.C. Tanis Opening (1 Timotheus 4 : 16) Beluisteren
Ds. C.J.P. v.d. Bas De pastor in de 2e Corinthebrief Beluisteren
Dr. R. Seldenrijk Dilemma's rondom pril leven Beluisteren
Ds. A. Beens Roeping en verkiezing vastmaken (1) Beluisteren
Ds. A. Beens Roeping en verkiezing vastmaken (2) Beluisteren
Ds. D. Riedijk Timotheus, dienstknecht van Christus (1) Beluisteren
Ds. D. Riedijk Timotheus, dienstknecht van Christus (2) Beluisteren
Ds. P.D.J. Buijs Robert Murray Mc Cheyne Beluisteren
Drs. W. van Vlastuin Opwekking - haar fronten Beluisteren
Ds. P. den Butter Slottoespraak (Psalm 123) Beluisteren
1992
Ds. C.G. Vreugdenhil Opening (Handelingen 6 : 1 - 7) Beluisteren
Ds. P. den Butter In het openbaar en bij de huizen (Hand. 20 : 20) Beluisteren
Ir. L. van der Waal De positie van Nederland in een verenigd europa Beluisteren
Ds. K. ten Klooster De bekering (1) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster De bekering (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Haggai als opwekkingsprofeet (1) Beluisteren
Ds. J. Westerink Haggai als opwekkingsprofeet (2) Beluisteren
Drs. E.F. Vergunst Israël en de gemeente Beluisteren
Ds. A. Baars Jonathan Edwards, theoloog van de Heilige Geest Beluisteren
Ds. A. Beens Slottoespraak (Filppensen 3 : 12) Beluisteren
1993
Ds. K. ten Klooster Opening (Mattheus 24 : 1 - 14 en 45 - 51) Beluisteren
Ds. C. Harinck De oorzaken van onvruchtbaarheid in de bediening Beluisteren
Drs. Joz.A. de Koeijer M. Lloyd - Jones - drijver en gedrevene Beluisteren
Drs. M.A. v.d. Berg De dingen die haast geschieden moeten (1) Beluisteren
Drs. M.A. v.d. Berg De dingen die haast geschieden moeten (2) Beluisteren
Ds. A. Beens Jesaja, prediker van gericht en verlossing (1) Beluisteren
Ds. A. Beens Jesaja, prediker van gericht en verlossing (2) Beluisteren
Dhr. J.H. Mauritz Jeugdwerk in de gemeente Beluisteren
Ds. P. den Butter De leer, de preek en de beleving Beluisteren
Ds. P.D.J. Buijs Slottoespraak (Psalm 134) Beluisteren
1994
Ds. C.J.P. v.d. Bas Opening (Mattheus 6 : 6) Beluisteren
Dhr. C. Bregman Hebben ambtsdragers iets aan moderne literatuur Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Pastorale vragen rond het Heilig Avondmaal Beluisteren
Ds. P. den Butter Verzegeld met de Heilige Geest (1) Beluisteren
Ds. P. den Butter Verzegeld met de Heilige Geest (2) Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Abraham, vader en vriend (1) Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Abraham, vader en vriend (2) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Jac. Trigtland, confessor of confessionalist? Beluisteren
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok Levenslot en levensleiding Beluisteren
Ds. J. Westerink Slottoespraak (Filippensen 2 : 25 - 30) Beluisteren
1995
Ds. P. den Butter Opening (Filippensen 1 : 12 - 14) Beluisteren
Ds. M. Golverdingen Raisonabele biblianen, rigide gereformeerden, etc Beluisteren
Dr. M.J. Lieburg Pastorale geneeskunde in historisch perspectief Beluisteren
Drs. A. Baars Drieëenheid en prediking Beluisteren
Ds. A. Beens Jesaja, boodschapper van gericht en verlossing(1) vervolg 1993 Beluisteren
Ds. A. Beens Jesaja, boodschapper van gericht en verlossing(2) vervolg 1993 Beluisteren
Drs. W. van Vlastuin Appellerende prediking Beluisteren
Ds. Joz.A. de Koeijer Het schip van de kerk temidden van de golven Beluisteren
Drs. A. Baars Drieëenheid en geestelijk leven Beluisteren
Ds. G.C. Kunz Slottoespraak (1 Timotheus 4 : 7b en 8) Beluisteren
1996
Ds. P.D.J. Buijs Opening (1 Corinthe 4 : 1 t/m 5) Beluisteren
Ds. H. Verheul De prediking van de dag des Heeren Beluisteren
Drs. T. Hofman De blijvende betekenis van Dordt 1618/19 Beluisteren
Dr. C. v.d.Sluis Geen gratie zonder predestinatie en prediking bij de gratie van de predestinatie Beluisteren
Dr. C. v.d.Sluis Geen gratie zonder predestinatie en prediking bij de gratie van de predestinatie Beluisteren
Ds. J. Westerink Tweemaal Jakobus deel 1 Beluisteren
Ds. J. Westerink Tweemaal Jakobus deel 2 Beluisteren
Dr. J. v.d.Wal De dominee en de psychische patiënt Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Evangeliseren in de wereld van vandaag Beluisteren
Ds.P.D.J. Buijs Robert Murry M C. Cheyne Beluisteren
Ds. J. den Hoed Slottoespraak (1 Petrus 4 : 7 - 11) Beluisteren
1997
Drs. P. de Vries Opening Beluisteren
Drs. H. Korving Het profetische woord Beluisteren
Drs. J. Kuidenier De tijdgeest verstaan Beluisteren
Ds. A. Beens De roeping deel 1 Beluisteren
Ds. A. Beens De roeping deel 2 Beluisteren
Ds. P. den Butter Titus, de conflictbeheersing Beluisteren
Ds. C. Harinck Het omgaan met de leer van de verkiezing in het pastoraat Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Gresham Machen Beluisteren
Ds. P. den Butter Titus, de gemeenteopbouw Beluisteren
Ds. A.P. Voets Slottoespraak
1998
Ds. A. Beens Opening Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Cultuur en geloofsbeleving Beluisteren
Dr. K. Lindner De arts in het modern ziekenhuis Beluisteren
Ds. P. den Butter Het profetische ambt van Christus deel 1 Beluisteren
Ds. P. den Butter Het profetische ambt van Christus deel 2 Beluisteren
Ds. J. Westerink Jozef als gelovige Beluisteren
Dr. W.H. Velema Pastorale hulp in de gebrokenheid van het leven Beluisteren
Drs. W. van Vlastuin Tomas Boston over Wet en Evangelie Beluisteren
Ds. J. Westerink Jozef als gezondene Beluisteren
Drs. Joz. A. de Koeijer Slottoespraak Beluisteren
1999
ds. C.G. Vreugdenhil Opening Beluisteren
ds. M.J. Kater Het Princeton-Seminary:een schoolvoorbeeld van wetenschap en vroomheid Beluisteren
dr. P. de Vries De betekenis van de toeleidende weg Beluisteren
ds. K. ten Klooster Het priesterlijk ambt van Christus (1) Beluisteren
ds. K. ten Klooster Het priesterlijk ambt van Christus (2) Beluisteren
ds. A. Beens De Twaalven: De leerlingen worden gezonden Beluisteren
ds. C. Harinck De rechtvaardiging in de vierschaar Beluisteren
dhr. P. Schalk De 24 uurs economie: Een duidelijk antwoord? Beluisteren
ds. A. Beens De Twaalven: Gij zijt de Christus Beluisteren
ds. P.D.J. Buijs Slottoespraak Beluisteren
2000
ds. M. Goudriaan Opening: 2 Korinthe 5 : 19c en 20a Beluisteren
ds. W. Harinck Thomas Goodwin: Het geloof en de zekerheid Beluisteren
ds. R. van Kooten Pastoraat rond het zevende gebod Beluisteren
ds. J. Westerink Het koninklijk ambt van Christus (1) Beluisteren
ds. J. Westerink Het koninklijk ambt van Christus (2) Beluisteren
ds. P. den Butter Barnabas (1) Beluisteren
ds. P. den Butter Barnabas (2)
ds. C.G. Vreugdenhil De catechese vandaag Beluisteren
drs. I.A. Kole Relatie kerk en onderwijs blijvend actueel Beluisteren
drs. W. van Vlastuin Slottoespraak: Titus 3 : 5 en 6
2001
ds. H. Liefting Opening: Joh. 21 : 15 t/m 17 en 1 Joh. 2 : 13 Beluisteren
dr. R. Bisschop Het paarse geweld Beluisteren
ds. P. den Butter De Heilige Geest 1 Beluisteren
ds. P. den Butter De Heilige Geest 2 Beluisteren
ds. M. Goudriaan Kanttekeningen bij het geloof Beluisteren
ds. Joh. A. de Koeijer De dood hoort er bij?! Beluisteren
ds. W. van Vlastuin Luther en de knechtelijke wil Beluisteren
ds. J. Westerink Mozes 1 Beluisteren
ds. J. Westerink Mozes 2 Beluisteren
ds. W. Harinck Sluiting: 2 Tim. 4 : 1 en 2 Beluisteren
2002
Ds. K. ten Klooster Opening: Jozua 3 : 9 t/m 17
Dhr. L.J. van Valen Kerkhistorische lezing over de betekenis van Gods deugden in de geloofsbeleving bij Stephen Charnock Beluisteren
Ds. P. den Butter Pastoraat in schaduw van de dood Beluisteren
Ds. C.G Vreugdenhil De Heiligmaking (1) Beluisteren
Ds. C.G Vreugdenhil De Heiligmaking (2) Beluisteren
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok Ezra (1) Beluisteren
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok Ezra (2) Beluisteren
Dr. P. de Vries Christus alleen en Christus geheel Beluisteren
Dr. B.J. Spruyt Christenen en politiek in het moderne Europa Beluisteren
Ds. H. Polinder Sluiting: Jesaja : 50 : 4 en 5 Beluisteren
2003
Ds. J.J.M. Kieviet Opening: Gen. 19 : 27 – 29
Ds. K. ten Klooster Thomas Halyburton 1674-1712 Beluisteren
Ds. W. van Vlastuin Pastoraat rondom de Heilige Doop Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Waarachtig God, waarachtig mens (1)
Ds. M. Goudriaan Waarachtig God, waarachtig mens (2)
Ds. A. Beens Prikkelen en nagelen; lessen uit de Prediker (1) Beluisteren
Ds. A. Beens Prikkelen en nagelen; lessen uit de Prediker (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Hoe bereikt de prediking het hart van de hoorders Beluisteren
Drs. B. Tiggelaar Wereldschokkende ontwikkelingen; nieuwe technologische mogelijkheden in de komende 50 jaar bij ICT Beluisteren
Ds. W. Harinck Sluiting: Matth. 14 : 16c Beluisteren
2004
Ds. K. ten Klooster Opening: 1 Tim. 4 : 6 t/m 16 Beluisteren
Ds. A van der Zwan Robert Traill (1642 - 1716) Beluisteren
Ds. W. van Vlastuin Het huwelijk; een heilige orde Beluisteren
Ds. C. Harinck Christus de gekruisigde (1) Beluisteren
Ds. C. Harinck Christus de gekruisigde (2) Beluisteren
Ds. P. den Butter Johannes (1) Beluisteren
Ds. P. den Butter Johannes (2) Beluisteren
Ds. P. de Vries De ontdekkende functie van de wet Beluisteren
Mr. C.G. van der Staaij De emancipatie van het individu; het huwelijk de rechtsorde uit? Beluisteren
Ds. C.G. Vreugdenhil Sluiting: Joh. 21 : 1 t/m 14 Beluisteren
2005
Ds. J.B. ten Hove Opening: Openbaring 10 : t/m 11 Beluisteren
Ds. P. den Ouden Willem Bilderdijk, vader van het Reveil Beluisteren
Ds. A.J. Kunz Twee wegen-hemel en hel in de prediking en pastoraat Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Christus en de kracht van Zijn opstanding (1) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Christus en de kracht van Zijn opstanding (2) Beluisteren
Prof. Dr. A. Baars (S)preken met gezag Beluisteren
Dr. Ir. H. Jochemsen Nieuwe mensen maken? Ethische vragen bij biomedische ontwikkelingen Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Aäron (1) Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Aäron (2) Beluisteren
Ds. C. Harinck Sluiting: 2 Koningen 2 : 14 Beluisteren
2006
Ds. C.G. Vreugdenhil Opening: Efeze 4 : 1 t/m 16 Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Hugo Bining Beluisteren
Ds. G. van Wijk Rouwdienst en tijdgeest Beluisteren
Ds. W. van Vlastuin De Hemelvaart van Christus (1) Beluisteren
Ds. W. van Vlastuin De Hemelvaart van Christus (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Ezechiel (1) zijn persoon Beluisteren
Ds. J. Westerink Ezechiel (2) zijn werk Beluisteren
Ds. P. den Butter Geen onzeker geluid Beluisteren
Ds. W. Visscher Heeft het christelijk onderwijs nog toekomst in Nederland Beluisteren
Ds. A.J. Mensink Sluiting: 2 Korinthe 12 : 1 t/m 13 Beluisteren
2007
Ds. M. Goudriaan Opening: Jeremia 15 : 19 Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Heinrich Bullinger (1504 - 1575) Beluisteren
Ds. L. Terlouw Pastoraat als het leven een last is (n.a.v. Pred. 12 : 5b Beluisteren
Ds. P. den Butter De plaag van het hart (1) Beluisteren
Ds. P. den Butter De plaag van het hart (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Ezechiel (1),de profetie tegen de volken Beluisteren
Ds. J. Westerink Ezechiel (2),de toekomstprofetie Beluisteren
Ds. P. de Vries Preken over het Hooglied Beluisteren
Drs. E.J. Brouwer De Islam in huis Over Nederlands nabije toekomst Beluisteren
Ds. L. de Wit Sluiting: Markus 4 : 41 Beluisteren
2008
Ds. J.M.J. Kieviet Opening Jeremia 15 : 16 Beluisteren
Ds. R.P van Rooijen Matthew Henry (1662-1712) Beluisteren
Dhr. H. van Groningen Tussen verwoesting en vergeving; incestslachtoffers en daders binnen de kerkelijke gemeente Beluisteren
Dr. W. van Vlastuin De engelen (1) Beluisteren
Ds .M. Goudriaan Filippus: diaken en evangelist (1) Beluisteren
Ds.LW.Ch.Ruijgrok Noodzaak en nut van de catechismusprediking Beluisteren
Drs. G. Nieuwenhuis Eenheid in verscheidenheid; De Kerk van alle plaatsen Beluisteren
Dr. W. van Vlastuin De engelen (2) Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Filippus: diaken en evangelist: (2) Beluisteren
Ds. P.D.J. Buijs Sluiting: Efeze 5 : 15 - 17 Beluisteren
2009
Ds. J. Westerink Opening: Handelingen 9 : 10 t/m 18 - 22 : 12 t/m 16 Beluisteren
Prof .Dr. A. Baars Johannis Calvijn Beluisteren
Dr. P. Korteweg Dopers denken in onze dagen Beluisteren
Drs. P.C. Hoek Schepping en herschepping (1) Beluisteren
Drs. P.C. Hoek Schepping en herschepping (2) Beluisteren
Ds .L.de Wit Het leven in de woestijn (1) Beluisteren
Ds .L.de Wit Het leven in de woestijn (2) Beluisteren
Ds. C. Harinck De leer van de voorbereidingen bij de Puriteinen Beluisteren
Drs. H.G. Leertouwer Ontwikkelingen in de jongerencultuur binnen de Ger. Gezindte Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Sluiting: Handelingen 4 : 29 en 31 Beluisteren
2010
Ds. W. Visscher Opening: Filippensen 3 : 20 en 21 Beluisteren
Prof. Dr. W.J. op 't Hof Thomas a Kempis (ca. 1380 -1471) Beluisteren
Dr. R. Seldenrijk Pastorale zorg rond homoseksualiteit in crisissfeer Beluisteren
Dr. W. van Vlastuin Om het levende Woord; het gezag van en het ontzag voor de Heilige Schrift (1) Beluisteren
Dr. W. van Vlastuin Om het levende Woord; het gezag van en het ontzag voor de Heilige Schrift (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Noach (1) Beluisteren
Ds. J. Westerink Noach (2) Beluisteren
Drs. J.M.J. Kieviet De kapiteins van Prins Immanuël Beluisteren
Drs. L.J. Geluk Gasten in Nederland Beluisteren
Ds. J. van Dijk Sluiting: Hebreen 5 : 10 t/m 14 Beluisteren
2011
Ds. Joh. Post Opening: Hooglied 5 : 16 Beluisteren
Dr. M.A. v.d. Berg Hoe vroom was Calvijn? Beluisteren
Dhr. H. Bor Pastoraat aan mensen in de marge Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Aartsvijand, aap en aan klager-de god dezer eeuw (1) Beluisteren
Ds. M. Goudriaan Aartsvijand, aap en aan klager-de god dezer eeuw (2) Beluisteren
Ds. P.C. Hoek Job: de verdraagzame (1) Beluisteren
Ds. P.C. Hoek Job: de verdraagzame (2) Beluisteren
Prof. Dr. W. van 't Spijker Leiders of dienaars Beluisteren
Dhr. P. Schalk De zondag, rustpunt in een seculiere samemleving Beluisteren
Ds. W. Visscher Sluiting: 2 Petrus 3 : 8 t/m 18 Beluisteren
2012
Ds. C.M. Buijs Opening Beluisteren
Dhr. T. van Es H.F. Kohlbrugge en de heiliging Beluisteren
Ds. W. Visscher Leven uit de hoop Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Wet en Evangelie in verband met de christologie (1) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Wet en Evangelie in verband met de christologie (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Johannes de Dopen (1) Beluisteren
Ds. J. Westerink Johannes de Dopen (2) Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Prediking en Heilig Avondmaal Beluisteren
Dr. S.D. Post De invloed van digitalisering in het pastoraat Beluisteren
Ds. J.P.J. Voets Sluiting Beluisteren
2013
Ds. D. Breure Opening Beluisteren
Ds. W. Visscher Comrie en de eigenschapp Beluisteren
Dr. H.van den Belt Luisteren naar het hart van de Heil. Schrift Beluisteren
Dr. W.van Vlastuin Theologie vanuit Heidelberg (1) Beluisteren
Dr. W.van Vlastuin Theologie vanuit Heidelberg (2) Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Eliza (1) Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Eliza (2) Beluisteren
Dr. P. de Vries Ezechiel, profeet v. Gods heerlijkh. Beluisteren
Drs. R. Toes De kerk als leerhuis Beluisteren
Ds. J. Westerink Sluiting Beluisteren
2014
Dhr. B. van den Boogaard Opening Beluisteren
Dr. P.C. Hoek Melchior Leydecker (1642-1721): de leer als bron van de lof Beluisteren
Ds. J. IJsselstein Satans vuistslagen: over pastoraat bij dwanggedachten Beluisteren
Dr. M.J. Kater De drie-enige God: de bediening der verzoening in trinitarisch licht (1) Beluisteren
Ds. L. de Wit Jozua en de verovering van het land (1) Beluisteren
Dr. A. Baars Valkuilen in de prediking Beluisteren
Dhr. E. van Hell Omgaan met hoeren, tollenaren, zondaren en herders Beluisteren
Dr. M.J. Kater De drie-enige God: het pastoraat in trinitarisch licht (2) Beluisteren
Ds. L. de Wit Jozua en de verdeling van het land (2) Beluisteren
Ds. J.C. den Ouden Sluiting Beluisteren
2015
Ds. G. Kater Opening Beluisteren
Ds. H. Polinder John Knox (1514-1572) Beluisteren
Dr. R.W. de Koeijer Geestelijke verlatenheid Beluisteren
Ds. M. Goudriaan De Heilige Doop (1) Beluisteren
Ds. J. Westerink Bijbelse figuur Samuël (1) Beluisteren
Ds. G. Hendriks De heerlijkheid van Christus in de prediking Beluisteren
Dhr. E.J. Verbruggen Leven in een verseksualiseerde samenleving Beluisteren
Ds. M. Goudriaan De Heilige Doop (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Bijbelse figuur Samuël (2) Beluisteren
Ds. J.N. Zuijderduijn Sluiting Beluisteren
2016
Ds. L. de Wit Opening Beluisteren
Dr. M. Klaassen John Owen (1616-1683) Beluisteren
Ds. A.T. Vergunst Pastoraat bij rouwverwerking Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Het Heilig Avondmaal (1) Beluisteren
Dr. P.C. Hoek Salomo (1) Beluisteren
Dr. A. Versluis God en geweld in de prediking Beluisteren
Dr. Ir. S.M. de Bruijn Wat doet de sociale media met ons en onze kinderen? Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Het Heilig Avondmaal (2) Beluisteren
Dr. P.C. Hoek Salomo (2) Beluisteren
Ds. J. A. Kloosterman Sluiting Beluisteren
2017
Ds. T.C. de Leeuw Opening Beluisteren
Dr. C.T. de Groot Erasmus Sarcerius (1501-1559), een dienaar van God in het spoor van Luther en Melanchthon Beluisteren
Ds. P. Vernooij Pastoraat aan gehandicapten Beluisteren
Ds. H. Polinder De gemeenschap der heiligen (1) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Paulus (1) Beluisteren
Prof. dr. M.J. Kater Het apologetische aspect in de prediking Beluisteren
Drs. J. A. Schippers De vaderloze maatschappij Beluisteren
Ds. H. Polinder De gemeenschap der heiligen (2) Beluisteren
Ds. K. ten Klooster Paulus (2) Beluisteren
Ds. D.W. Tuinier Sluiting Beluisteren
2018
Ds. W. Harinck Opening Beluisteren
Ds M. Goudriaan Ds. I. Kievit (1887-1954) Beluisteren
Ds. L. de Wit Pastoraat aan dementerenden Beluisteren
Dr. P.C. Hoek De theologie van Dordt (1) Beluisteren
Ds. J. Westerink Jakob - Israël, zondaar en aartsvader (1) Beluisteren
Dr. A. de Reuver De hartslag van de prediking Beluisteren
Mr. D. J.H van Dijk De wereld draait niet door Beluisteren
Dr. P.C. Hoek De theologie van Dordt (2) Beluisteren
Ds. J. Westerink Jakob - Israël, zondaar en aartsvader (2) Beluisteren
Ds. A. van der Zwan Sluiting Beluisteren
2019
Ds. M. Goudriaan Opening Beluisteren
Ds. P. den Ouden Tertullianus en het vreemdelingenleven Beluisteren
Drs. L. Snoek Met volmacht dichtbij komen Beluisteren
Dr. P. de Vries Recente ontwikkelingen op het gebied van de hermeneutiek (1) Beluisteren
Ds. J. M. J. Kieviet Daniël, balling en ziener (1) Beluisteren
Ds. J.J. ten Brinke Gods heiligheid in de prediking Beluisteren
Ir. B. Visser Onderscheidend leiderschap in deze tijd? Beluisteren
Dr. P. de Vries Recente ontwikkelingen op het gebied van de hermeneutiek (2) Beluisteren
Ds. J.M.J. Kieviet Daniël, balling en ziener (2) Beluisteren
Ds. R.A.M. Visser Sluiting Beluisteren
2021
Ds. L. de Wit Opening Beluisteren
Prof. dr. A. Baars 'Is de pelgrimsreis voor iedereen hetzelfde?' Over Bunyans beide pelgrimsreizen. Beluisteren
Dr. P.C. Hoek 'Pastoraat rond het sterfbed' Beluisteren
Dr. J.B. ten Hove 'Augustinus als prediker' : doelgerichte prediking Beluisteren
Ds. H. Polinder Sluiting Beluisteren
© Copyright 2021 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions