Educatie PKN

In een schrijven van dinsdag 5 juli 2011 heeft de Commissie Permanente Educatie van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) de Haamstede predikantenconferentie voor toerusting van predikanten erkend in het kader van de permanente educatie voor predikanten binnen de Protestante Kerk in Nederland.

Aan de Hervormde deelnemers zal door de secretaris van de stuurgroep Haamstede Conferentie, de heer B.S. van Groningen, na afloop van de conferentie, een door hem ondertekende verklaring worden toegezonden als bewijs dat de conferentie is bijgewoond.
Broeders uit andere kerkverbanden kunnen, indien gewenst, ook een verklaring ontvangen. Zij moeten dit echter bij de secretaris van de stuurgroep persoonlijk aanvragen.

De gehele conferentie geeft recht op 1 studiepunt. Wanneer iemand niet de gehele conferentie bijwoont krijgt hij voor het bijwonen van 1 dag (dat is twee dagdelen) 0,25 studiepunt. Dit betekent dat wanneer iemand de maandag en de dinsdag bijwoont hij dan 0,50 studiepunt ontvangt. Dat geldt ook voor de dinsdag en woensdag omdat de dinsdag 3 dagdelen betreffen. Deze regeling kan stimuleren om als deelnemer de gehele conferentie bij te wonen om zodoende het volle studiepunt te verkrijgen.

© Copyright 2021 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions