Stuurgroep

Samenstelling en taken stuurgroep Haamstede Conferentie

Samenstelling

Voor de jaarlijkse organisatie van de Haamstede conferentie functioneert een Stuurgroep. Er is geen sprake van een vereniging die wordt geregistreerd in het verenigingsregister. Op twee broeders na zijn de overige leden predikanten uit de volgende kerkgenootschappen:

  • Christelijke Gereformeerde Kerken
  • Gereformeerde Gemeenten
  • Hersteld Hervormde Kerk
  • Protestante Kerk in Nederland

Behalve uit de bovengenoemde kerkgenootschappen nemen de laatste jaren ook broeders deel uit de volgende kerkgenootschappen:

  • Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
  • Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV)
  • Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)
  • Oud Gereformeerde Gemeenten

Stuurgroepsleden

Dhr. W. Donkersloot Sommelsdijk
Ds. M. Goudriaan Ede
Dhr. B.S. van Groningen H.I. Ambacht
Dr. P.C. Hoek Sommelsdijk
Ds. J.M.J. Kieviet Renswoude
Ds. A. Kos Middelharnis
H. Knöps Nieuwe Tonge
Ds. H. Polinder Urk
Ds. W. Visscher Amersfoort
Ds. L. de Wit Putten
 

Taken

Doorgaans vergadert de Stuurgroep één keer per jaar in november. Dan wordt de laatste conferentie, die eind augustus of begin september is gehouden, geëvalueerd. Nagegaan wordt of de inhoud van de gehouden lezingen voldeden aan de doelstellingen van de conferentie. De Stuurgroep bewaakt de kwaliteit en het niveau van de lezingen en houdt rekening met eventuele verbeteringspunten. Zij doen dit naar aanleiding van eigen waarneming en van opmerkingen die van deelnemers zijn binnengekomen.

Op deze novembervergadering wordt ook het programma voor een volgende conferentie opgesteld. Voorafgaand hebben de leden van de Stuurgroep nagedacht over thema’s en onderwerpen die aan de orde kunnen komen. Daarbij wordt ook rekening gehouden van wensen of verzoeken van deelnemers. Wanneer de verschillende lezingen zijn vastgesteld worden er sprekers bijgezocht die voor de te houden lezingen deskundig worden geacht. Deze sprekers worden door leden van de Stuurgroep persoonlijk uitgenodigd. Op de vergadering wordt ook het financiële jaaroverzicht behandeld en de financiële begroting voor het komende jaar. Het is de bedoeling dat de conferenties uit de deelnemersgelden kostendekkend zal zijn.

 

Organisatie

De leden van de stuurgroep, die niet predikant zijn, zijn belast met de organisatie van de Conferentie. De heren W. Donkersloot en B.S. van Groningen hebben daartoe een onderlinge takenverdeling afgesproken. De voornaamste taken zijn het reserveren van een goede locatie waar de conferentie in alle rust gehouden kan worden en waar ook mogelijkheden zijn voor overnachting. Verder moeten in het voorjaar uitnodigingen worden gedrukt en verzonden met alle nodige informatie met het oog op de conferentie. Zij zorgen ook voor de nodige publiciteit in de daarvoor aangewezen bladen. Op de conferentiedagen zelf fungeren zij als aanspreekpunt en gastheer. Nu er sprake is van een eigen website dragen zij verantwoordelijk voor goede en zinvolle informatie op dit medium.

 

Contactpersoon

De heer B.S. van Groningen is aangewezen als contactpersoon voor het verstrekken van alle gewenste informatie en bij hem kan men zich ook aanmelden voor de conferentie. Zijn telefoonnummer is 078-6815655 en zijn e-mailadres is bsgroningen@kliksafe.nl

Het is de bedoeling dat deze website in de komende jaren de mogelijkheden gaat bieden voor aanmelding en betaling van het deelnemersgeld. Nu geschiedt de aanmelding nog door het overmaken van de deelnemersgelden op rekeningnummer NL 98 SNSB 07060459 71 t.n.v. Haamstede Conferentie.

© Copyright 2021 | Beheerderspaneel | Mogelijk gemaakt door DGN Websolutions